ความเป็นมา

ปัจจุบันกระแสการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นที่นิยมของคนไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถิตินักวิ่งในไทยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า ในปี 2560 มีจำนวนกว่า 15 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีอยู่ 12 ล้านคน ขณะที่นักวิ่งในไทยมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ยังส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ กิจกรรมการวิ่งยังพัฒนาจากการวิ่งถนน (Road Race) เป็นการวิ่งในภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) เพื่อการเพลิดเพลินในบรรยากาศและเพิ่มความท้าทายแก่นักวิ่ง
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เป็นกระแสของโลก เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อเล่นกีฬา โดยมีแรงจูงใจจากความสนใจในชนิดของกีฬาและสถานที่เล่นกีฬา (เช่น การวิ่งมาราธอนที่งานโตเกียวมาราธอน หรือการวิ่งเทรลหรือวิ่งไปในภูมิประเทศที่ ภูเขาไฟฟูจิ – Ultra Trail Mt. Fuji เป็นต้น) ซึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬานี้สามารถสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี กอปรกับกีฬาการวิ่งเป็นกีฬาที่มวลชนมีส่วนร่วม (Mass Participation) การจัดการแข่งขันที่สามารถมีนักกีฬาจำนวนมากเข้าร่วมในสถานที่ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย ยิ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมได้ทวีคูณ

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาจัดการแข่งขันการวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาสนามฝึกซ้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เข้าถึงได้ และให้อำนวยความสะดวกในการพัฒนาเป็นงานระดับชาติ โดยเล็งเห็นว่าในอนาคตหากพัฒนาเป็นงานท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับสากล   จะสามารถเป็นแหล่งรายได้ของประเทศ จากการดึงดูดนักกีฬาจากต่างประเทศให้เข้ามาร่วมการแข่งขัน และมุ่งหวังให้เป็นรายการระดับนานาชาติประจำปีตลอดจนผลักดันให้เป็นรายการสำคัญอีกรายการของวงการวิ่งเทรลของโลก ซึ่งการจัดการแข่งขันการวิ่งไปในภูมิประเทศ หรือวิ่งเทรลที่ดอยอินทนนท์       เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมในหลากหลายประการ และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดแข่งขัน Ultra Trail Thailand 2020   ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นรายการแข่งขันระดับนานาชาติภายใต้มาตรฐานของ Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) ซึ่งถือเป็นการแข่งขันวิ่งเทรลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก